GPAIS vedimo paslaugos

Atliekų darytojams

Atliekų susidarymo vietų registracija; duomenų koregavimas
Atliekų vežimo Lietuvoje lydraščiai (kūrimas, formavimas, patvirtinimas / atšaukimas)
Atliekų susidarymo apskaita (žurnalai, suvestinės, metinės ataskaitos) reikalavimai ir pildymo tvarka

Neturite laiko, norite būti tikri dėl tinkamo GPAIS tvarkymo

Patikėkite tai mums

Ilgametė GPAIS patirtis

Ilgametė patirtis GPAIS tvarkymo srityje

Profesionalus požiūris į klientą

Profesionalus požiūris į klientą

nuolatinis-tobulėjimas

Nuolatinis tobulėjimas

Kodėl reikia pildyti GPAIS?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atliekų darytojai, privalo vesti atliekų apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).

Už atliekų susidarymo apskaitos netvarkymą ar netinkamą tvarkymą numatyta administracinė atsakomybė.

Kas turi vykdyti tokią apskaitą, galima rasti GPAIS skirtame tinklapyje.